SQL server user group
 english регистрација контакт 
Почетна За нас DEV новости SQL Новости Форум Членови Статут Линкови

DEV Новости

 

DetailsView Control за ASP.NET 1.x
Пробајте го ASP.NET 2.0-Like Ease of Development кога правите Master/Details Views со ASP.NET 1.x
Employ Strong Encryption in Your Apps with Our CryptoUtility Component
• корисна криптографска можност
• основа на криптографските алгоритми
• заштита на копчињата
• можни опасности

Забрзајте го Вашиот сајт со Improved View State во ASP.NET 2.0
Следното издание на ASP.NET ветува многу подобрувања за развивачите на Web-от, барем ќе им овозможи да навечер мирно спијат без кошмари...
ASP.NET 2.0 Wizard Control
За љубителите на pre-built контролиte, ASP.NET 2.0 обезбедува бројни rich контроли кои ја формираат основата за придобивката - rich Web applications. Компонентите како TreeView и Wizard се всушност отворени сервиси кои ASP.NET runtime-от им ги обезбедува на Web страните.
 
 
designed by